FORMULÁŘE:

SOUBORY KE STAŽENÍ OD ČDV - ČESKÝ DEAFLYMPISKÝ VÝBOR OD 19.7.2022 - VE FORMÁTU PDF/DOCX/XLSX

Hospodářské směrnice - ČPV od 19.7.2022  -  zde - pdf

Směrnice o poskytování příspěvku na cestovní výdaje – ČDV od 19.7.2022  -  zde - pdf

Manuál předpisů a směrnic ČSNS od 1.1.2017  -  zde - pdf


Rozpočet a skutečné vydání - ČDV 19.7.2022  -  zde - pdf

Rozpočet a skutečné vydání - ČDV 19.7.2022  -  zde - docx

Prezence účastníků - ČDV od 19.7.2022  -  zde - pdf

Prezence účastníků - ČDV od 19.7.2022  -  zde - docx

Hromadné vyúčtování cestovních výloh - ČDV od 19.7.2022  -  zde - pdf

Hromadné vyúčtování cestovních výloh - ČDV od 19.7.2022  -  zde - docx

Dohoda o cestovném - ČDV od 19.7.2022  -  zde - pdf

Dohoda o cestovném - ČDV od 19.7.2022  -  zde - xlsx

Formulář pro vyplacení jízdného - ČDV od 19.7.2022  -  zde - pdf

Formulář pro vyplacení jízdného - ČDV od 19.7.2022  -  zde - docx

Formulář soustředění - ČDV od 19.7.2022  -  zde - pdf

Formulář soustředění - ČDV od 19.7.2022  -  zde - docx

Potvrzení o výplatě rozhodčích - ČDV od 19.7.2022  -  zde - pdf

Potvrzení o výplatě rozhodčích ČDV od 19.7.2022  -  zde - docx

Přihláška o pořadatelství M-ČR pro rok - ČDV od 19.7.2022  -  zde - pdf

Přihláška o pořadatelství M-ČR pro rok - ČDV od 19.7.2022  -  zde - docx


Povolení k hostování - ČDV od 19.7.2022  -  zde - pdf

Povolení k hostování - ČDV od 19.7.2022  -  zde - docx

Přestupní karta - ČDV od 19.7.2022  -  zde - pdf

Přestupní karta - ČDV od 19.7.2022  -  zde - docx

Přihláška do TJ/SK - ČDV od 19.7.2022  -  zde - pdf

Přihláška do TJ/SK - ČDV od 19.7.2022  -  zde - docx


SOUBORY KE STAŽENÍ OD STK F - VE FORMÁTU PDF/DOCX/DOC/XLSX

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti a o zaplacení členských příspěvků, předpisy soutěže 20... - 20...  -  zde - pdf

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti a o zaplacení členských příspěvků, předpisy soutěže 20... - 20...  -  zde - docx

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19  -  zde - pdf

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19  -  zde - docx

Prohlášení zákonných zástupců hráčů mladší 18 ti let od 2017 (na vlastní nebezpečí) - fotbal  -  zde - pdf

Prohlášení zákonných zástupců hráčů mladší 18 ti let od 2017 (na vlastní nebezpečí) - futsal  -  zde - pdf

Soupiska a podpis na vlastní nebezpečí ve futsalu od 2016 - platí pouze turnaj neslyšících v ČR  -  zde - pdf

Prohlášení hráče v DK ČDV od 2023  -  zde - pdf

Formulář protestů STK F ČDV od 2023  -  zde - pdf

Žádost hráče o prominutí trest STK F ČDV od 2023  -  zde - pdf

Seznam ubytování M - ČR od 2021  -  zde - pdf

Seznam ubytování M - ČR od 2021  -  zde - doc

Soupiska - futsal (muži, junioři, žáci) od 2022  -  zde - pdf

Soupiska - futsal (muži, junioři, žáci) od 2022  -  zde - doc

Zápis o utkání - fotbal od 23.8.2021 (muži, junioři, žáci)  -  zde - pdf

Zápis o utkání - fotbal od 23.8.2021 (muži, junioři, žáci)  -  zde - docx

Zápis o utkání - futsal od 18.9.2022 (muži, junioři, žáci)  -  zde - pdf

Zápis o utkání - futsal od 18.9.2022 (muži, junioři, žáci)  -  zde - doc

Audiogram předpisy (anglicky) od 14.3.2018  -  zde - pdf

Audiogram předpisy (česky)  -  zde - pdf

Formulář originál audiogram stažení - anglicky od 14.3.2018  -  stažení - formuláře audiogram

Audiogram - překlad do češtiny (potvrzení lékaře - foniatrie)  -  zde - pdf

Vysvětlení - (vyplnění audiogramu určeno pro lékaře)  -  zde - pdf


ADRESA ČDV - ČESKÝ DEAFLYMPISKÝ VÝBOR:

Střední novosadská 87/53
779 00 OLOMOUC
Česká republika

e-mail:
czechcsns@gmail.com